با درود
مجله سپید و سیاه و مشیر را میخواستم.در سایتتان فقط دو شماره از سپید و سیاه را دارید.اگر امکان دارد از طریق خبر نامه کتابهای رایگان پارسی (آقای کتابدار)از طریق ایشان از خوانندگان درخواست نمایند کساتی که این مجله ها را دارند برای شما یا خبرناه کتاب پارسی ارسال نمایند.متشکرم