به گروه اینترنتی جذاب و پر از اطلاعات و کتابهای جالب کتابهای رایگان فارسی خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

۱۳۹۵ آذر ۲۵, پنجشنبه

{خبرنامه کتاب های رایگان پارسی} Fwd: یادداشت در باره جاویدان خرد


---------- Forwarded message ----------
From: 

جاویدان خرد، حکمت باستانی ایرانی

جاویدان خرد، در اصل کتابی بوده از گفتارهای هوشنگ، پادشاه پیشدادی. کتابی از روزگارانی چنان دور، آن هم در سرزمینی چون ایران ما با آن همه زیر و رو شدن ها، ناگزیر به روزگاران کنونی نمی بایست برسد. و نرسیده است. گویا حسن سهل، وزیر مامون، ورق هایی از این کتاب را در دست یک نفر کابلی یافته و برای مخدومش عربی کرده که سخت شیفته غنای آن شده بوده است. پس از آن ابو علی مسکویه آن ورق های عربی را دیده و بر آن شده تا همه آن چه را قبلا از وصیت ها و نصیحت ها و آداب و حکمت ها دیده و برچیده به این ترجمه حسن سهل افزوده کند. و کرده است.
پس در آغاز، پندهای هوشنگ شاه را آورده و در پی آن حکمت های چهار طبقه از مردم دنیا را افزوده است که ایرانیان، هندیان، عرب ها و رومیان باشند.
حکمت ایرانیان یا آداب فرس با سخنان آذرباد آغاز شده و با قباد کسری، بزرگمهر، انوشه روان، بهمن اسفندیار، و دیگرانی از حکیمان پارسی پی گرفته شده است.
حکمت هندی سخنان کسان نامدار نیست. حکمت عرب از پیغمبر و علی پسر ابی طالب، عارفان و صوفیان و پادشاهان و عامه مردم عرب است. و حکمت روم از سه حکیم که سقراط و هرمس و دیوجانس باشند.
در این میان شاید زبده این سخنان یا فکرها برای جست و جو گری که بخواهد تاریخ فکر ایرانی را بررسد و از این راه به تقویم دستگاه جهان نگری ایرانی برآید همان پاره نخست باشد که آداب فرس است.
جاویدان خرد از نامدارترین کتاب ها در تاریخ ایران است. از متاخران، یکی دکتر حلبی است که در «تاریخ فلاسفه ایرانی» خود فصلی را به ابن مسکویه اختصاص داده و نوشته اند که وی در جاویدان خرد نشان می دهد که امثال و حکم در همه ملت ها و در زمان ها مورد استفاده و اتفاق عقول بوده است. (ص 243). از متقدمان، ابن محمود شهرزوری در «تاریخ الحکما» از ابن مسکویه به اجمال نام آورده (ص 406) اما از جاویدان خرد چیزی ننوشته است.
ماجرای کینه ابوحیان توحیدی به ابن مسکویه در تاریخ، معروف است. آیا ابن مسکویه با آن خردمندی و نگاه دور از هر پندار که به تاریخ دارد رشک دیگرانی را هم به جز ابوحیان برانگیخته که نخواسته اند از او در خورد فکر و جهان نگری او نام آورند؟
جاویدان خرد را تقی الدین محمد ارجانی شوشتری ( سده 10 و 11 ) به فارسی آورده و یک بار در بمبئی در سال 1293 قمری (فرهنگ ادبیات فارسی/ 458) و یک بار با مساعدت وزارت فرهنگ و هنر، از طرف شعبه تهرانی دانشگاه مک گیل کانادا در تبریز به سال 2535 چاپ شده است. من نسخه ای از همین چاپ به دست آورده ام.
جاویدان خرد سند دیرندگی و استواری فکر و فرهنگ ایران است. با بودن چنین کتابی همه ادعاهایی رد می شود که بر طبل فقر فکر در جهان ایرانیان می کوبد.


--
اين نامه به دنبال عضو يت شمادرگروه كتابهاي رايگان فارسي ارسال شده است.
وبلاگ ما:
http://persianbooks2.blogspot.com
آدرس ارسال نامه:
persianebooks@googlegroups.com
برای قطع اشتراك :
persianebooks+unsubscribe@googlegroups.com
 
مطالب وكتابهاي مروج خشونت وتجزیه طلبی و تروریسم ،ضد دولتي وضدديني و کتب قابل خرید دربازاررسمی ایران و کتب چاپ خارج(مشمول کپی رایت) براي اين گروه ارسال نخواهد شد.
لطفا موقع ارسال نامه به گروه حتما این موارد را درنظر بگیرید و لطفا موضوع نامه را نيزبه طور كامل ذكر كنيد
و از نوشتن به رسم الخط فینگلیش پرهیز کنید.
http://groups.google.com/group/persianebooks?hl=en
 
برای کمک به ارتقاء فرهنگ کتابخوانی، نامه های گروه را براي دوستان كتابخوان خود بفرستیدواز آنها بخواهید که در گروه عضو شوند.
خبر خوان وبلاگ:
http://feeds.feedburner.com/ketabxaneh
آدرس گزیده مطالب جالب ديگر تارنماها:
http://persianbooks-harfha.blogspot.com
برای یافتن شرایط عمومی وپرسش و پاسخ ها از این آدرس استفاده کنید:
http://book-faqs.blogspot.com
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «کتاب های رایگان پارسی» در ‏گروه Google ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت رایانامه از آن، رایانامه‌ای به persianebooks+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای پست به این گروه، ایمیلی به persianebooks@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در https://groups.google.com/group/persianebooks بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ